SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

56.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 6. studenoga 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o porezima Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 53/06, 22/07, 21/11 i 25/11), članak 23. mijenja se i glasi:

»Porez na korištenje javnih površina plaća pravna ili fizička osoba kojoj je nadležno gradsko tijelo odobrilo korištenje javnih površina ispred zgrada, korištenje slobodnih površina za privremenu upotrebu, te držanje vitrina radi izlaganja robe izvan poslovne zgrade u Gradu.

Za korištenje javnih površina ispred zgrada, te za korištenje ostalih slobodnih površina za privremenu upotrebu, plaća se porez dnevno ili mjesečno za svaki četvorni metar prostora koji se koristi.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se kako slijedi:

1.za uskladištenje materijala i robe

-ispred zgrade 1,00 kuna/m2 (dnevno);

-na ostalim slobodnim površinama 1,00 kuna/m2 (dnevno);

2.za izgradnju i popravak zgrada i drugih objekata

-preko ugovorenog roka 1,00 kuna/m2 (dnevno);

3.za zabavne putujuće radnje, ostale sezonske, te druge prigodne radnje, te lutrije 1,00 kuna/m2 (dnevno);

4.za prodaju prehrambenih prozvoda, za pečenje, odnosno prodaju kestenja, kikirikija i slastica 1,00 kuna/m2(mjesečno);

5.za prodaju štampe, duhanskih i drugih proizvoda u kioscima 1,00 kuna/m2 (mjesečno);

6.za zauzimanja terasa i otvorenih prostora za ugostiteljsku djelatnost 1,00 kuna/m2 (mjesečno);

7.za organizirana parkirališta 1,00 kuna/m2 (mjesečno) ;

8.za formiranje okućnice 1,00 kuna/m2 (mjesečno);

9.za postavljanje reklamnih panoa, stupova, ploča i sl. 1,00 kn/m2 mjesečno;

10.za poljoprivredno korištenje, parkirališta za objekte u privatnom vlasništvu i sl. 1,00 kuna/m2 (mjesečno);

11.za druge namjene 1,00 kuna/m2 (mjesečno).

Za držanje vitrine radi izlaganja robe izvan poslovne zgrade plaća se porez na svaki četvorni metar vitrine u iznosu od 50,00 kuna godišnje. Od obaveze plaćanja poreza iz ovog članka izuzimaju se aktivnosti za predizborne, humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene svrhe.«

Članak 2.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Ukoliko osoba ne sklopi ugovor o zakupu javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu te Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Kastva, obračunati će se porez u iznosu od 5 kn/m2 mjesečno.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Odluke o porezima grada Kastva stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur.broj: 2170-05/01-1-13-10

Kastav, 6. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr