SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

54.

Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 5. sjednici, održanoj dana 6. studenoga 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg
vrtića Vladimir Nazor Kastav

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur.broj:2170-05/01-1-13-8

Kastav, 6. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag .ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr