SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

178.

Na temelju članka 11. stavak 1. Ugovora o izdavanju i tiskanju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« (Klasa: 032-05/08-01/1; Ur.broj: 2170/01-08-08-02 od 31. ožujka 2008. godine), članka 52. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 28. listopada 2013. godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k
Donosi se Odluka o imenovanju glavnog urednika
»Službenih novina Primorsko-goranske županije«.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Klasa: 022-04/13-01/41

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-13-16

Rijeka, 28. listopada 2013.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr