SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

41.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, i 106/03.), članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/ 01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine«, Primorsko-goranske županije, broj 19/ 01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 33/01 i 36/03) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do - 1.600,00 kn;

- dvočlano domaćinstvo do - 2.300,00 kn;

- tročlano domaćinstvo do - 3.200,00 kn;

- četveročlano domaćinstvo do - 4.000,00 kn;

- ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 600,00 kn.«

Članak 2.

U članku 37. točka 4) mijenja se i glasi:

»jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 1.000,00 kn.

Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta iz prednje točke može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 550-06/04-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-04-

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr