SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

37.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2004. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka ( u daljnjem tekstu: Grad) za 2004. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2004. god.3.500.000,00 kn

-prihod od sredstava Proračuna
Grada300.000,00 kn

UKUPNO:3.800.000,00 kn

a.)Javne površine 601.870,23 kn

-uređenje parkirališne površine
na Dunatu 19.622,54 kn

-uređenje javne površine na predjelu Portapizana u Krku:

- gradnja potpornih zidova106.624,18 kn

- hortikulturno uređenje 118.843,86 kn

- sanacija betonskih stepenica 22.860,42 kn

- bravarski radovi (ograde) 29.232,70 kn

-proširenje javne rasvjete (kabel - 166 m,
pocinčana traka - 166 m, te 4 rasvjetna
tijela tip Tivoli) 32.473,96 kn

- dobava i dovoz zemlje 42.355,85 kn

- gradnja potpornog zida »Hell« 23.790,00 kn

- bravarski radovi - ograda »Hell« 7.124,80 kn

- izgradnja novog dječjeg igrališta u Vrhu:

- građevinski radovi 123.381,22 kn

- asfalterski radovi 75.560,70 kn

b.) Nerazvrstane ceste 2.071.857,31 kn

-asfaltiranje parkirališnog prostora
na Portapizani i dijela Ul. krčkih
iseljenika 610.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Ul. krčkih iseljenika 6.871,65 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Kvarnerske ul. u Krku 7.126,02 kn

- asfaltiranje Dubašljanske ul. u Krku, 107.479,32 kn

-asfaltiranje Ul. lukobran, Ul. ježevac
i Vukovarske ul. 220.037,40

-asfaltiranje kanala u Ul. J. Pupačića
u Krku 14.352,44 kn

-asfaltiranje kanala u Ul. S. Nikolića
u Krku 120.812,56 kn

-asfaltiranje dijela autobusne stanice
u Krku 56.583,79 kn

-asfaltiranje prilaznog puta prema
novom parkiralištu uz gradski bedem
(Vignole)37.204,51 kn

-asfaltiranje dijela Ul. lukobran
(površina paralelna sa operativnom
obalom) 24.096,00 kn

-asfaltiranje dijela Ul. S. Radića, dijela
Trg krčkih glagoljaša i dijela
Frankopanske ul. u Krku 109.504,76 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Ul. Mate Balote u Krku8.027,96 kn

-asfaltiranje površine ispred Javne
vatrogasne postrojbe u Krku 5.722,03 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu Vinogradske
ul. u Krku 26.059,20 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu
Vršanske ul u Krku,19.343,47 kn

-asfaltiranje dijela nogostupa u Ul. S.
Radića (Toljanić)12.558,07 kn

-izgradnja upojnog bunara u Ul. Mate
Balote u Krku 26.622,50 kn

-izgradnja upojnog bunara
u Ul. lovorik u Krku44.042,12 kn

-krpanje udarnih rupa u Krku
i naselju Kornić 20.097,79 kn

-sufinanciranje asfaltiranja županijske
ceste Ž 5106 (Kosić - Škarić) 219.191,30 kn

-sufinanciranje asfaltiranja javne površine
u naselju Kosić51.481,18 kn

-asfaltiranje javne površine kod TS
u Pinezićima 40.120,75 kn

-sufinanciranje asfaltiranja predjela
Krči u Skrbčićima59.453,55 kn

-asfaltiranje ceste Linardići
- Vela Jana (II faza) 103.552,99 kn

-asfaltiranje puta prema groblju
Kornić45.109,87 kn

-sufinanciranje asfaltiranja odvojka
Ledine u Korniću15.071,46 kn

-sufinanciranje asfaltiranja javne površine
u naselju Milohnići 19.159,22 kn

-asfaltiranje javne površine i popravak
udarnih rupa u naseljima Milohnići
i Linardići 42.175,40 kn

c.) Groblja 658.272,46 kn

-Gradsko groblje Krk (izgradnja novih
grobnih niša) 473.517,70 kn

-Mjesno groblje Vrh (izgradnja
zemljanih grobnih mjesta) 177.254,76 kn

-Mjesno groblje Vrh (rampa između
starog i novog dijela)7.500,00 kn

d.) Javna rasvjeta 468.000,00 kn

Svjetiljka »Tivoli« sa stupom:

-(Krk - Ul.braće Linardić - 3 kom.
Ul. A. B. Šimića - 1 kom. 23.033,60 kn

-Krk - Ul. Lj. Gaja - 4 kom, Ul. Tina
Ujevića - 2 kom.51.825,00 kn

Ul. vidikovac - 2 kom, Ul. Matka Laginje

- 1 kom. 5.942,00 kn

- Krk - Franjevački samostan - 1 kom.

- Krk - Ul. krčkih iseljenika - 3 kom. 17.275,00 kn

Svjetiljke »Gamalux« LVC - 06/70 s pripadajućom mrežom J.R.

- Nenadić - 1 kom Brzac - 1 kom 6.045,10 kn

- Kornić - 4 kom, Muraj - 3 kom 11.289,88 kn

Građevinski radovi na proširenju J.R. Grada Krka

-Krk - Ul. vidikovac iskop kanala 67 m,
betoniranje temelja - 1 kom, dobava
i postava pješčane posteljice itd. 14.525,93 kn

-Krk - Ul. Tina Ujevića iskop kanala
127 m, betoniranje temelja - 5 kom,
dobava i postava pješčane posteljice itd. 33.656,75 kn

-Krk - Ul. A. B. Šimića skop kanala
95 m betoniranje temelja - 3 kom
dobava i postava pješčane posteljice itd. 39.861,06 kn

-Krk - Ul. ježevac iskop kanala 3 m,
betoniranje temelja - 1 kom, dobava i
postava pješčane posteljice i.t.d.1.920,89 kn

-Kornić - Ul. zdenac iskop kanala 3 m,
betoniranje temelja - 1 kom, dobava
i postava pješčane posteljice i.t.d. 1.939,19 kn

-Krk - dio Ul. Mate Balote (spoj
Lakmartinske ul. sa Ul. I.G. Kovačića)
proširenje kanalate dobava i postava
pješčane posteljice 12.153,64 kn

-Krk - Frankopanska ul. i Zrinska ul.
proširenje kanala, dobava i postava
pješčane posteljice i.t.d. 83.002,09 kn

-Krk - N. U. Algatottia i Dr. Dinka
Vitezića - proširenje kanala, dobava
i postava pješčane posteljice, krpanje
fasada i sl. 45.000,00 kn

Dobava i postava kabela J.R.

- Krk - Ul. braće Linardić - 515 m 22.618,80 kn

-Krk - Ul. Tina Ujevića - 165 m
i Ul. ježevac - 162 m 16.678,62 kn

- Krk -Ul. braće Linardić - 63 m,

Ul. A. B. Šimića 110 m i Ul. vidikovac

83 m 12.891,74 kn

-Krk - Ul. krčkih iseljenika 160 m,
dio Ul. Mate Balote (spoj Lakmartinske
ul. sa Ul. I. G. Kovačića) - 180 m,
Ul. J. Pupačića - 287 m 31.629,72 kn

-Krk - Frankopanska ul. - 75 m
i Trg krčkih glagoljaša - 77 m 9.289,08 kn

-Krk, N. U. Algarottia i Dr. Dinka
Vitezića - 300 m 23.000,00 kn

- Područje Grada Krka, paušal 4.421,91 kn

III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 350.000,00 kn

- prihod od naknade za priključenje 1.100.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 1.007.158,33 kn

UKUPNO:2.457.158,33 kn

a.) opskrba pitkom vodom

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka I i II sporazum 1.060.000,00 kn

-izgradnja vodovoda u dijelu Ul. Mate
Balote u Krku 135.625,74 kn

-izgradnja vodovoda u dijelu
Ul. J. Pupačića u Krku 81.856,35 kn

b.) odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

-izgradnja kanalizacijskog kolektora u
Ul. krčkih iseljenika u Krku 249.104,53 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora u
Ul. I. Mažuranića i I. Zajca u Krku 318.966,96 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u Dubašljanskoj ul. u Krku 205.963,72 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
u Ul. lukobran i Ježevac u Krku 204.193,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
- spoj industrijske zone sa kolektorom
u Strossmayerovoj ul. 154.258,43 kn

-izgradnja kanalizacijskih priključaka
za zgrade (poslovni prostor) u vlasništvu
Grada (Trg sv. Kvirina,
J. J. Strossmayera 17 i 27, 47.189,60 kn

IV. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA, TE NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće i opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

- prihod od komunalne usluge u iznosu 335.000,00 kn

- prihod od sredstava Proračuna Grada 200.000,00 kn

UKUPNO: 535.000,00 kn

a.) oprema za održavanje čistoće

-nabava specijalnog vozila za održavanje
čistoće 200.000,00 kn

b.)građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada

-sanacija deponije Treskavac
sa uređenjem reciklažnog dvorišta 335.000,00 kn

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.792.158,33 kn.

Članak 6.

Dosadašnji Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Krka za dvogodišnje kalendarsko razdoblje, 2004. i 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/03) prestaje vrijediti danom stupanja na snagu ovog Programa.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-05/04-01/17

Ur. broj: 2142/01-01-04-3

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr