SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju članka 49. stavka 3. podstavka 11. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj dana 11. listopada 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta načelnice Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Savjet načelnice Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Savjet) te uređuje njegov sastav, način izbora, djelokrug i način rada.

Članak 2.

Savjet je savjetodavno i stručno tijelo Općinske načelnice Općine Omišalj koje joj pomaže u rješavanju pojedinih pitanja iz njezinog djelokruga rada.

Članak 3.

Savjet ima četiri člana.

Članove Savjeta imenuje i razrješava Općinska načelnica posebnom odlukom.

Mandat članova Savjeta traje do isteka mandata Općinske načelnice. Članovi Savjeta mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 4.

Savjet:

-raspravlja o pitanjima koja su značajna za rad Općinske načelnice,

-daje mišljenje i prijedloge o aktima koje donosi ili predlaže Općinska načelnica,

-predlaže mjere i aktivnosti za svrhovito upravljanje nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Omišalj,

-predlaže mjere za poticanje gospodarskog razvoja, turizma i poduzetništva,

-predlaže mjere i aktivnosti i u ostalim područjima iz djelokruga rada Općinske načelnice te prati njihovo ostvarivanje.

Članovi Savjeta obavljaju i druge poslove koje im povjeri Općinska načelnica.

Članak 5.

Članovi Savjeta dužnost obavljaju počasno i za svoj rad ne primaju plaću.

Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu.

Članak 6.

Sjednice Savjeta saziva Općinska načelnica.

Općina Omišalj osigurava prostor za održavanje sjednica Savjeta.

Članovima Savjeta dostupni su svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se nalaze u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/13-01/3

Ur. broj: 2142-06-13-01-1

Omišalj, 11. listopada 2013.

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr