SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 6. stavak 1. i članka 10. stavak 2. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 8. stavka 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/ 06) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 13. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i
prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«

Članak 1.

Točka II. i III. Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup« mijenjaju se i glase:

»II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Malinska-Dubašnica potpiše Sporazum o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup« i pristupnicu.

III.

Robert Anton Kraljić imenuje se za predstavnika Općine Malinska-Dubašnica u Skupštini Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 302-01/09-01/5

Ur. broj: 2142/05-01-13-11

Malinska, 11. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr