SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 13. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 4. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/12 i 19/13) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća u mandatu 2009. - 2013. raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu razmjerno broju članova Općinskog vijeća i broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća, za period od siječnja do svibnja 2013. godine, to u iznosima kako slijedi:


Rb. Politička stranka Iznos


1. Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ 16.098,49


2. Primorsko goranski
savez - PGS 3.156,57


3. Hrvatska narodna
stranka-liberalni
demokrati - HNS 12.626,26


4. Hrvatska stranka
prava - HSP 3.472,22


5. Socijaldemokratska partija
Hrvatske - SDP 6.313,13


UKUPNO 41.666,67


Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća u mandatu 2013. - 2017. raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu, za period od siječnja do svibnja 2013. godine, razmjerno broju članova Općinskog vijeća i broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća, u iznosima kako slijedi:


Rb. Politička stranka Iznos


1. Hrvatska narodna
stranka-liberalni
demokrati - HNS 17.412,93


2. Socijaldemokratska
partija Hrvatske - SDP 9.577,11


3. Hrvatska seljačka
stranka - HSS 4.353,23


4. Hrvatska demokratska
zajednica - HDZ 26.990,05


UKUPNO 58.333,32


Članak 2.

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-24

Malinska, 13. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr