SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 13. rujna 2013. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-04-01/1-13-2

Malinska, 10. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr