SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

34.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine donosi

PRORAČUN
Grada Krka za 2005. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI POSLOVANJA 36.650.000,00PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 950.000,00


TEKUĆI RASHODI 31.268.000,00


RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 14.842.000,00


RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -8.510.000,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 2.250.000,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 7.030.000,00


IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 770.000,00


NETO ZADUŽIVANJE

/ FINANCIRANJE 6.260.000,00


VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

+ NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi /primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2005. godinu, a prema nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu kako slijedi:

slijedi:

Članak 3.

Ovaj Proračun Grada Krka za 2005. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01-3

Ur. broj: 2142/01-01-04-1

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr