SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

95.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br., 13/03, 6/10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Veli Lošinj.

Članak 2.

U Vijeće mjesnog odbora iz članka 1. ove odluke, bira se 5 članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se 8. prosinca 2013. godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i grupe birača mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Malog Lošinja na adresi: Mali Lošinj, Riva Lošinjskih kapetana 7, radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Malog Lošinja najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te će se javno objaviti i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, oglasnoj ploči mjesnog odbora Veli Lošinj te web stranicama Grada Malog Lošinja.

Klasa: 013-03/13-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-13-2

Mali Lošinj, 14. listopada 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr