SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRK
42

33.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/2001) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 17. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2004. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/03 i 26/04) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Grada Krka za 2004. godinu sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Ova Izmjena Proračuna Grada Krka za 2004. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/04-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-01-04-8

Krk, 17. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

Odluka o II. izmjeni Proračuna Grada Krk  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr