SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

90.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog odbora Pilot projekta
lokalnog razvoja »Otok Cres«

Članak 1.

Za članove Upravnog odbora Pilot projekta lokalnog razvoja »Otok Cres« imenuju se:

1. MARTINA LIPOVAC

2. ELVIS ŽIVKOVIĆ.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Klasa: 612-08/10-01/04, Ur.broj: 2213/01-01-11-5 od 9. ožujka 2011. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 14. listopada 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr