SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 20. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Punat

Članak 1.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat jesu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat (»Službene novinama Primorsko-goranske županije« broj 44/12).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-13-10

Punat, 27. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51521&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr