SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 8. stavak 3. Sporazuma o osnivanju Ustanove - Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, kojeg je Općinsko vijeće Općine Ravna Gora prihvatilo na sjednici od 28. travnja 2000. godine i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

1.NEDELJKO RUŽIĆ iz Ravne Gore, Stari Laz 87, Voditelj odsjeka za komunalni sustav Općine Ravna Gora, imenuje se za člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 080-02/13-01/9

Ur. broj: 2112/07-01-13-3

Ravna Gora, 2. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr