SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRALJEVICA
72

72.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2005. godinu na području Grada Kraljevice za sljedeće komunalne djelatnosti:

- javna rasvjeta,

- održavanje javnih površina,

- održavanje zelenih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- odvodnja oborinskih voda i

- održavanje groblja.

Članak 2.

Ovim Programom obuhvaćene su i komunalne akcije mjesnih odbora i ostale komunalne aktivnosti.

Članak 3.

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice raspoređuju se na sljedeće djelatnosti:

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-Utrošak električne energije za javnu
rasvjetu 300.000 kn

-Tekuće održavanje javne rasvjete,
pregled i popravak javne rasvjete 340.000 kn

-Polica osiguranja javne rasvjete 13.000 kn

-Radovi na montaži i demontaži
iluminacije za blagdane 20.000 kn

UKUPNO: 673.000 kn

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

-Održavanje zelenih površina linijskog
zelenila uz ceste i čistoće zelenih površina
- višegodišnji ugovor 116.000 kn

-Odvoz i zbrinjavanje granja, raslinja
i lišća sa površina koje nisu u standardu
održavanja, i drugi izvanredni zahvati,
povremeno 50.000 kn

UKUPNO: 166.000 kn

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME

-Nabavka opreme i materijala - klupe,
košarice i sl. 10.000 kn

-Održavanje igrališta i urbane opreme 80.000 kn

UKUPNO: 90.000 kn

ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

-Tekuće održavanje i sanacija kolnika, ogradnih zidova,

održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije 250.000 kn

-Čišćenje javnih prometnih površina
(godišnji ugovor) 450.000 kn

-Čišćenje prostora i površina u i oko javnih
objekata za potrebe održavanja priredbi
u organizaciji Grada, te izvanredna čišćenja 30.000 kn

-Čišćenje tržnica, javnih WC-a, autobusnih
čekaonica, pothodnika i dr. 45.000 kn

-Održavanje prometnih površina
u zimskim uvjetima 40.000 kn

UKUPNO: 815.000 kn

ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE

-Čišćenja i odčepljivanja slivnika
na javnim površinama 40.000 kn

-Održavanje, i sanacija objekata
oborinske odvodnje 70.000 kn

UKUPNO: 110.000 kn

TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA

-Čišćenje i održavanje površina na grobljima,
zbrinjavanje vijenaca, pražnjenje košarica
za smeće, održavanje travnatih i ostalih
zelenih površina (višegodišnji ugovor) 90.000 kn

- Tekuće održavanje objekata na grobljima 20.000 kn

- Uvođenje GIS za upravljanje grobljima. 30.000 kn

UKUPNO: 140.000 kn

KOMUNALNE AKCIJE MJESNIH ODBORA

-Manji radovi održavanja komunalne
infrastrukture po posebnim programima
mjesnih odbora 72.000 kn

UKUPNO: 72.000 kn

OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

-Subvencija javnog prijevoza
i sufinanciranje nabavke autobusa 745.000 kn

-Uklanjanje bespravno postavljenih
predmeta s javnih površina 40.000 kn

-Ostalo 30.000 kn

-UKUPNO: 815.000 kn

PROGRAM SVEUKUPNO: 2.881.000 kn

Članak 4

Sredstva za izvršenje ovog programa osiguravaju se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada 2.600.000 kn

- naknada za održavanje groblja 150.000 kn

- ostali izvori iz Proračuna 131.000 kn

IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO: 2.881.000 kn

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/12

Ur. broj: 2170/08-08-04-08

Kraljevica, 16. prosinca 2004.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr