SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/11), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. listopada 2013. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 48/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda 20.000,00

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina 200.000,00

3.održavanje javnih površina 235.000,00

4.održavanje nerazvrstanih cesta 905.000,00

5.održavanje groblja 85.000,00

6.javna rasvjeta 305.000,00


ukupno kuna 1.750.000,00.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1.redovno održavanje 20.000,00

2.redovno održavanje - krpanje asfalta 80.000,00

3.zamjena rubnjaka 15.000,00

4.dobava i postava (zamjena) prometnih
znakova 5.000,00

5.horizontalna signalizacija 15.000,00

6.betonski i AB radovi 60.000,00

7.ostali radovi 55.000,00

8.održavanje šumskih prometnica
šumoposjednika 5.000,00

9.zimska služba - čišćenje snijega 640.000,00

10. zimska služba - posipalo za ceste 10.000,00


ukupno kuna 905.000,00.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1.komunalna naknada 1.100.000,00

2.grobna naknada 85.000,00

3.naknada šumoposjednika za održavanje
prometnica 5.000,00

4.porez na tvrtku 80.000,00

5.porez na kuće za odmor 80.000,00

6.najam poslovnog prostora 400.000,00


ukupno kuna 1.750.000,00.«

Članak 4.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/34

Ur. broj: 2112/7-01-13-2

Ravna Gora, 2. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr