SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 33/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. listopada 2013. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 55/12) članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 40.000,00 kn

- pomoć invalidima i hendikepiranim
osobama 27.000,00 kn

- oprema za novorođenčad 20.000,00 kn

- financiranje preventivnih UZV pregleda
stanovništva 1.000,00 kn

- ostale naknade 2.000,00 kn

- socijalne stipendije 50.000,00 kn

- naknade za troškove stanovanja 45.000,00 kn

- naknada za ogrjev 20.000,00 kn

- poklon paketi djeci 20.000,00 kn

- pomoć i njega u kući - gerontodomaćice 0,00 kn

- pomoć bolesnim i starijim osobama 40.000,00 kn

- prehrana učenika 10.000,00 kn

——————————

Ukupno: 275.000,00 kn.«

Članak 2.

Ova Prva izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/7

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 2. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr