SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 2. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O PRVOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 48/12) mijenja se i glasi: »Proračun Općine Ravna Gora za 2013. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 2 listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 

Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr