SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 43.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. rujna 2013. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje
od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-13-1

Punat, 27. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51521&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr