SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 3. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području Općine Dobrinj

Članak 1.

Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1.Tea Orlić Mihajić, dipl. iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, predsjednica

2.Mladen Španjol, dr. med., član Općinskog vijeća Općine Dobrinj, zamjenik predsjednice

3.Zdenko Kirinčić, ing. el., zamjenik Općinskog načelnika Općine Dobrinj, član

4.Saša Grgantov, dipl. ing. arg., član

5.Ivan Pavačić, građ. teh., član.

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja poslove utvrđene člankom 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine odnosno do isteka mandata vijećnika.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Stručne, uprave i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 5.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Državnom proračunu odnosno u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/3

Ur. broj: 2142-04-01-13-9

Dobrinj, 11. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr