SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRALJEVICA
72

69.

Na temelju odredbe članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34./01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2004. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2005. godinu

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. raspoređuju se za:

- sufinanciranje djelatnosti proračunskog korisnika - Narodna knjižnica i čitaonica »Kraljevica«,

- sufinanciranje djelatnosti i programa udruga u kulturi na području Grada Kraljevice,

- pokroviteljstva i sufinanciranje organizacije kulturnih manifestacija

- sufinanciranje ostalih aktivnosti u kulturi,

- izdavanje lista »Frankopan«,

- sufinanciranje radio postaje Porto-Re Kraljevica,

- sufinanciranje Primorskog Novog Lista.

Članak 3.

Za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika iz članka 2. stavak 1. ovog Programa u Proračunu su osigurana sredstva u 100 0znosu.

Za nabavku knjiga proračunskog korisnika iz stavka 1. ovog članka osigurana su sredstva u istom iznosu kojeg osigurava Ministarstvo kulture, a sredstva za nabavku namještaja osiguravaju se vlastitim prihodima proračunskog korisnika i Grada.

Članak 4.

Sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi se ostvaruje kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe:

- Mesopustari Kraljevice,

- Šmričke mačkare,

- Bakaračke maškare,

- KUD Eugen Kumičić - Križišće

- HGD Zvijezda Danica - Kraljevica

- Katedra Ljubo Pavešić - Škrljevo, ogranak Kraljevica,

- Čitaonica Šmrika

- Katedra Ljubo Pavešić - Sufinanciranje restauracije šterne u Kaštelu

- Čitaonica Šmrika - »Neka se ne zatare naše staro«.

Članak 5.

Pokroviteljstva i sufinanciranje organizacije kulturnih manifestacija na području Grada Kraljevice ostvaruje se kroz izdatke za:

- Pokroviteljstva blagdana Petrove u Bakarcu, Antonje u Šmriki i Bele nedilje u Križišću

- Organizaciju kulturnih manifestacija, prije svega Kraljevačkog leta, te ostalih kulturnih priredbi

- Sufinanciranje maškaranih fešti.

Članak 6.

Aktivnosti u promidžbi i informiranju uključuju financiranje izlaženja lista Frankopan i sufinanciranje Primorskog Novog lista, te radio postaje Porto-Re iz Kraljevice.

Članak 7.

Trošenje sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu.

Članak 8.

Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/12

Ur. broj: 2170/08-08-04-06

Kraljevica, 16. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr