SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju odredbe članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, -proč. tekst, 82/ 94, 110/04 -Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12 te odredbi članka. 13. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 6/10) te odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 6/13, 13/13, 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 3. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na
održavanju nerazvrsatnih cesta na području Općine Čavle

I. Za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Čavle, u provedbenom postupku Javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda, objavljenog dana 7. srpnja 2013. godine u dnevnom glasilu Novi list, odabire se ponuda ponuditelja KD Čavle, Podčudnić 109, Čavle, iz razloga što je predmetni ponuditelj sposoban ponuditelj s ponuđenom najnižom ukupnom cijenom ponude u iznosu 4.269.172,00 kuna (bez PDV-a).

II. Pravo obavljanja povjerenih komunalnih poslova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle na temelju Ugovora, povjerava se ponuditelju KD Čavle, Podčudnić 109, Čavle, za razdoblje od četiri (4) godine, od 2013.- 2017. godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Na temelju ove Odluke Općinski Načelnik sklopiti će Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Čavle kojim ugovorom će se urediti međusobna prava i obveze.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2170-03-13-01-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr