SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Gradsko vijeće Grada Kastva, na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 13/13), na 4. sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća
o radu gradonačelnika

Članak 1.

Usvaja se polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/09

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-10

Kastav, 10. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr