SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj: 26/09. i 13/ 13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav (pročišćeni tekst od 1. 6. 2004. i izmjene od 27. 7. 2006., 29. 6. 2010., 17. 11. 2011. i 4. 7. 2013.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 4. sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav imenuju se:

-prof. dr. sc. Zorina Pinoza Kukurin, Kastav, Belići 16 predstavnica osnivača iz reda javnih djelatnika,

-Teodora Dubrović, prof. psih. Kastav, Matka Mandića 15 predstavnica osnivača iz reda javnih djelatnika,

-Ema Harej, dipl.uč., Viškovo, Pešćićići 34c predstavnica osnivača iz reda javnih djelatnika.

Članak 2.

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav imenuju se na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/09

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-9

Kastav, 10. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr