SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Temeljem članka 78. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) i članka 139. Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 4. sjednici održanoj 10. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o pokretanju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja poslovnog kompleksa
»Domeni« DPU 6
(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 19/04)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovnog kompleksa »Domeni« DPU6 (u daljnjem tekstu: Plan).

PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 2.

(1) Pravna osnova za stavljanje Plana izvan snage utvrđena je člankom 139. Odluke o izradi II Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/13),

(3) Nositelj postupka stavljanja Plana izvan snage je Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnica Odjela.

RAZLOZI ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 3.

Razlozi za stavljanje Plana izvan snage utvrđuju se kako slijedi:

-neusklađenost Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja.

-kolizija Plana s prostornim planovima šireg područja.

ROKOVI

Članak 4.

Rokovi za provođenje postupka stavljanja Plana izvan snage:

-provođenje javne rasprave i javni uvid u predmetni Plan održati će se u trajanju 10 dana.

-izrada izvješća o javnoj raspravi - u roku 10 dana od okončanja javne rasprave.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 5.

Postupak stavljanja Plana izvan snage ne zahtijeva posebna financijska sredstva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/09

Ur. broj: 2170-05-01-1-13-7

Kastav, 10. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr