SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i čl. 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o ukidanju javnog dobra

Članak 1.

Ukida se javno dobro na kč.br. 12786/2 K.O. Delnice II površine 126 m2, prema uvjetnom cijepanju ovlaštenog geometra Nenada Vidmara.

Članak 2.

Dozvoljava se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove odluke, te da se na istom izvrši upis prava vlasništva Grada Delnica.

Članak 3.

Zemljište iz članka 1. ove odluke prodat će se po cijeni od 200,00 kn/m2 Šimunović Antunu iz Delnica, Supilova 220, a isto predstavlja njegovu okućnicu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 947-02/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-40-2-13-02

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr