SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 38. i članka 57. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09 i 11/ 03, 20/03-pročišćeni tekst), te članka 3. stavka 1. Odluke o utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/13) i članka 6. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 09/08 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za poslove
određivanje imena ulica i trgova

Članak 1.

U Povjerenstvo za poslove određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Delnica, imenuju se:

1. Davorka Radovanović (PGS), za predsjednicu

2. Silvija Mulc (SDP), za potpredsjednika,

3. Stanko Raukar (MO Brod na Kupi), za člana,

4. Tea Turk (MO Crni Lug), za članicu,

5. Vlasta Kovačević (MO Lučice), za članicu,

6. Mladen Mihelčić (MO Delnice), za člana,

7. Adolf Gašparac (MO Turke), za člana,

8. Nada Glad (NL), za članicu,

9. Dina Ožanić (PGS), za članicu,

10. Marko Drašković (HČSP), za člana,

11. Dalibor Popov (HL), za člana.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 023-07/13-01/04

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-02

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr