SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

81.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (Pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 11. Izjave osnivača od 21. studenog 1994. godine, 29. siječnja 1998. godine, 4. travnja 2003. godine, 29. svibnja 2007. godine, 20. ožujka 2008. godine, 17. lipnja 2009. godine i 25. srpnja 2010. godine Skupština društva na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2013. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge

Članak 1.

Članak 6. stavak 2. Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 21/13) mijenja se i glasi:

»Rok za podmirenje računa je zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete: cjelogodišnje gospodarsko poslovanje, temeljni otpad od djelatnosti nema karakter komunalnog i njemu sličnog otpada već se radi o posebnim kategorijama otpada koje gospodarski subjekt predaje i plaća ovlaštenim pravnim osobama, ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata čije su osnovne slijedeće djelatnosti: postolar, krojač, zlatar i filigran, papirnica i knjižara, knjižnica, foto radnja, suvenirnica, radijska djelatnost, muzejska djelatnost, te djelatnost ustanova u kulturi, a koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete: cjelogodišnje gospodarsko poslovanje, temeljni otpad od djelatnosti nema karakter komunalnog i njemu sličnog otpada, a za njegovo zbrinjavanje ne treba dodatno plaćati ovlaštenim pravnim osobama, ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Vjerske zajednice upisane u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj za svoje vjerske objekte ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka isporučitelj usluge odrediti će u cjeniku usluga.

Vlasnici ili korisnici iz stavka 1. ovog članka koji ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada obvezni su isporučitelju usluge jedan puta godišnje u mjesecu siječnju tekuće godine dostaviti preslike Ugovora zaključenih sa ovlaštenim pravnim osobama i preslike računa/pratećih listova koji dokazuju zakonito zbrinjavanje takvog otpada od djelatnosti.

Vlasnici ili korisnici iz stavka. 2. ovog članka koji ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada obvezni su isporučitelju usluge jedan puta godišnje u mjesecu siječnju tekuće godine dostaviti dokaz da su registrirani za obavljanje istih. Vjerske zajednice iz stavka. 3. ovog članka obvezni su isporučitelju usluge jedan puta godišnje u mjesecu siječnju tekuće godine dostaviti dokaz da su upisane u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko vlasnici ili korisnici poslovnih objekata i vjerske zajednice koje ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne postupe sukladno stavku 4., 5. i 6. ovog članka gube pravo na popust.«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o načinu plaćanja komunalne usluge ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/13-01/02

Ur. broj: 2107/01-04/05-13-1

Crikvenica, 27. kolovoza 2013.

SKUPŠTINA GKTD »MURVICA« d.o.o. CRIKVENICA

Predsjednik

Damir Rukavina, dipl. ing.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=10003&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr