SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj dana 3. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje
lipanj - prosinac 2013. godine

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/13) mijenja se članak 4. koji glasi:

Članak 4.

Pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u mjesečnom iznosu od 60,00 kn za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, a razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja, u mjesečnim iznosima kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ . . . . . 60,00 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP . . . . 60,00 kn

- Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS . . . 60,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur.broj: 2170/02-05/3-13-15

Bakar, 3. listopada 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr