SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

175.

Na temelju članka 56. stavak 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/9, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici održanoj dana 10. listopada 2013. godine, donijela je

PLAN
davanja koncesija na pomorskom dobru na području
Primorsko-goranske županije za 2014. godinu

Članak 1.

Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2014. godinu (dalje u tekstu: Plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) predviđene vrste i predmete koncesija,

c) rokove na koje se koncesije planiraju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija planira u 2014. godini dati koncesije na pomorskom dobru kako slijedi:

Članak 3.

Za provedbu Plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

Članak 4.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/7

Ur.broj: 2710/1-01-01/4-13-15

Rijeka, 10. listopada 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predjsednik

Erik Fabijanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr