SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRALJEVICA
72

63.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe katastarske čestice u k.o. Kraljevica:

Red. br.

Katastarska čestica

Oznaka zemljišta

Površina
u m2

1.

349

zgrada i groblje

4785

2.

3977/18

neplodno

377

3.

3977/28

mjesni prostor

8088

4.

3977/38

neplodno

2943

5.

3977/40

neplodno

147

6.

3977/42

neplodno

360

7.

3977/43

neplodno

254

8.

3977/45

neplodno

109

9.

3977/65

neplodno

16

10.

3977/67

brodograd. prostor

17

11.

3978/1

put

561

12.

3980/1

mjesni prostor

304

13.

3980/3

stambena baraka,
Rovina 1

73

14.

3981/1

cesta

4087

15.

3981/4

cesta

920

16.

3985/1

put u Uglici

435

17.

3986

put

409

18.

3988/1

put

116

19.

3991/1

cesta

13656

 

20.

3991/2

cesta, Rijeka-Senj u Fari

270

21.

3991/3

cesta

504

22.

3991/8

cesta

4546

23.

3991/12

cesta

744

24.

3992/1

put

757

25.

3992/3

put

22

26.

3994/1

put

485

27.

3995/1

put

705

28.

3995/2

cesta

50

29.

3996/1

put

161

30.

3996/3

put

18

31.

3997

poljski put u Fari

72

32.

3999

poljski put u Fari

349

33.

4000

poljski put u Fari

347

34.

4002/1

put

1620

35.

4002/3

put

4

36.

4004

poljski put u Fari

237

37.

4005/1

put

167

38.

4005/6

put

186

39.

4005/7

put

27

40.

4005/8

put

95

41.

4006

poljski put u Gaini

547

42.

4007/1

put

1000

43.

4007/2

put

16

44.

4008

poljski put za Hrusticu

227

45.

4009/1

put

637

46.

4010

poljski put za Hrusticu

615

47.

4011

poljski put u Pišćini

223

48.

4012

poljski put u Folku

687

49.

4013/1

put Vrh

173

50.

4017/2

put

125

51.

4017/3

put

5

52.

4017/4

put

612

53.

4018

poljski put u Ružić Selu

388

54.

4019

poljski put u Draževi

572

55.

4021

poljski put u Ružić Selu

741

56.

4022

poljski put u Ružić Selu

101

57.

4023

poljski put u Ružić Selu

104

58.

4024/2

put

727

59.

4025/2

put

385

60.

4026/4

put

11837

61.

4027/2

put

209

62.

4028

poljski put u Briljevu

457

63.

4029

poljski put u Ržić Selu

331

64.

4030

poljski put u Med Omišlju

1845

65.

4033

poljski put u Med Omišlju

1557

66.

4034/1

poljski put u Med Omišlju

1183

67.

4035

poljski put u Fužini

4938

68.

4037

poljski put u Kašićevu

1507

67.

4049/2

put

9

68.

4054/3

put

1216

69.

4055

poljski put u Bribirske kuće

338

70.

4058

poljski put u Škaberlovu

457

71.

4059

poljski put u Furlanovu

791

72.

4060

poljski put u Gaju

223

73.

4061

poljski put u Gaju

320

74.

4062

poljski put u Gaju

273

75.

4066

poljski put u Sitovici

568

76.

4067

šumski put u Sitovici

162

77.

4068

šumski put u Sitovici

428

78.

4069

šumski put u Juzmini

856

79.

4070/1

put

2079

upisane u z.k.ul. PI kao javno dobro.

Predmetne katastarske čestice u naravi nisu javno dobro niti su razvrstane kao javne ceste, pa sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovom površinom upravlja jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Ovlašćuje se Poglavarstvo Grada Kraljevice da temeljem ove Odluke ishoduje u zemljišnim knjigama upis prava vlasništva nekretnina iz članka 1. ove Odluke na ime Grada Kraljevice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/04-02/36

Ur. broj: 2170/08-08-04-01

Kraljevica, 16. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr