SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRALJEVICA
72

61.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 16. prosinca 2004. donijelo je

PRORAČUN GRADA KRALJEVICE
za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2005. godinu (dalje: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 13.452.000 knIZDACI 16.952.000 kn


RAZLIKA - 3.500.000 kn


B.RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 0 kn


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 3.500.000 knA. + B. + C. 0 kn


Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

Članak 3.

slijedi

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Rashodi za nabavu imovine raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, kapitalnim projektima i aktivnostima za razdoblje od 2005. - 2007. godine kako slijedi:

IV. PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE

Članak 5.

Proračunska potrošnja za razdoblje od 2005. do 2007. planira se kako slijedi:

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/12

Ur. broj: 2170/08-04-03

Kraljevica, 16. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr