SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 11. 9. 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1 članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za
razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-održavanje javnih površina

-održavanje nerazvrstanih cesta

-javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U izvršenju Proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine utrošena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka o izvršenju Programa stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/01-13/99

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 11. rujna, 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slavko Zahija, v.r.

 

Odluka o izvršenju Programa održavanja k  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr