SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 18. rujna 2013. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Jelenje

Članak 1.

U Statutu Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09, 13/13) u članku 18. stavku 1. podstavak 9. mijenja se i glasi:

»Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnine i nekretnine, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna.«

Članak 2.

U članku 33. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom u skladu s Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima. Načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija je pojedinačna vrijednost do 1.000.000,00 kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikica Maravić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr