SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09, 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 18. 9. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se: raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu; kriteriji za drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte; prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Članak 2.

Radno vrijeme propisano ovom Odukom predstavlja obvezno radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na području Općine Jelenje.

Članak 3.

Za ugostiteljske objekte utvrđuje se, ovisno o skupinama objekta, slijedeće radno vrijeme:

- za ugostiteljske objekte iz skupine restorani (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarna i objekti brze prehrane (fast food)) I barovi, objekti jednostavnih usluga (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih brzih usluga u nepokretnom ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, na klupi ili na kolicima) od 06,00 do 24,00 sata svakim danom, osim petkom i subotom kada vrijedi radno vrijeme od 06,00 do 02,00.

- za ugostiteljske objekte iz skupine barovi koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21,00 do 06,00 sati tijekom cijele godine.

- za ugostiteljske objekte iz skupine restorani i barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 00,00 do 24,00 sati tijekom cijele godine.

Članak 4.

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su na ulazu u ugostiteljski objekt ili na drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim, danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.

Članak 5.

Svi ugostiteljski objekti u izvansezonskom razdoblju, dan uoči državnih blagdana (Božić, Nova Godina i dr.) mogu raditi dva sata duže od propisanog radnog vremena iz članka 4. ove Odluke.

Načelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 4. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (svadbi, maturalnih zabava, maškaranih zabava, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili turističke zajednice i sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 10. ove Odluke ili da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja prigodne proslave, a istom je potrebno priložiti rješenje sanitarne inspekcije da su provedene mjere za zaštitu od buke za rad noću.

Prije određivanja radnog vremena iz stavka 2. ovoga članka zatražit će se mišljenje Turističke zajednice

Postupak iz stavka 2. ovoga članka provodi Jedinstveni upravni odjel

Članak 6.

Ugostiteljski objekti iz članka 4. ove Odluke mogu biti zatvoreni jedan dan u tjednu. Unutar radnog vremena iz članka 4. ove Odluke, ugostitelji sami određuju raspored, početak i završetak radnog vremena, s time da su dužni raditi najmanje 7 (sedam) sati dnevno.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti iz skupine disco bar, noćni bar, disco klub i noćni klub koje se nalaze u naseljenom području, odnosno mjestu, a u kojima se noću iza 24,00 sata, izvodi glazba, zabavni i artistički program, moraju imati zvučnu izolaciju što sprečava širenje zvuka izvan tih prostorija sukaldno posebnim propisima.

Članak 8.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze u naseljenom području, odnosno mjestu, mogu izvoditi živu ili reproduciranu glazbu do 24,00.

Živu glazbu na terasama moguće je izvoditi isključivo uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Jelenje.

Reproducirana glazba u naselju ne smije preći dozvoljenu razinu buke tj. 55 dB(A) danju i 45 dB (A) noću (za vanjske prostore) te 65dB(A) u unutarnjem prostoru.

Članak 9.

Načelnik Općine Jelenje može, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od onog propisanog u članku 4. ove Odluke ukoliko Općini Jelenje pristignu prijave nadležnih inspekcijskih službi o nepoštivanju radnog vremena propisanog ovom Odlukom, ili prijave nadležne policijske postaje o učestalom remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i u njegovoj neposrednoj blizini, odnosno ako je ugostiteljski objekt predmet učestale prijave građana u smislu nepoštivanja važećih zakona i odluka.

Članak 10.

Postojeći ugostiteljski objekti u kiosku i sličnim napravama opremljenim za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, koji posjeduju potrebnu dozvolu za rad izdanu od strane nadležnog Ureda Državne uprave, zadržavaju se u prostoru.

U slučaju dospijeća novih zahtjeva za postavljanje ugostiteljskih objekata u kiosku i sličnim napravama primjenjivati će se odredbe članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 11.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u kiosku i sličnim napravama opremljenim za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga određuje se u vremenu od 06,00 do 24,00 sata.

Članak 12.

Suglasnosti za drugačije radno vrijeme koje je dalo Općinsko poglavarstvo po odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine PGŽ br.: 23/07) prestaju važiti danom stupanja na snagu ove Odluke

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« br.: 23/07).

Klasa: 335-01/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-1

Dražice, 18. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr