SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 18. rujna 2013. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u obrazovanju i kulturi
Općine Jelenje za 2013. godinu

Članak 1.

Mijenja se članak 3. Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2013. godinu, koji izmijenjen glasi:

Općina Jelenje sufinancirat će rad KUD-a »Zvir« u 2013. godini sa 100.000,00 kn:

Tisak, leci, plakati, pozivnice, katalozi: 0,00 kn

Članak 2.

Mijenja se članak 7. Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2013. godinu, koji izmijenjen glasi:

Općina Jelenje financirati će Internet portal Općine Jelenje, Primorski Novi list te Informator Općine Jelenje, Kanal Ri, internet TV u iznosu od 150.000,00 kuna.

Ove izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 612-01/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-1

Dražice, 18. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr