SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 18. rujna 2013. godine donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu koji izmijenjen glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. Komunalni doprinos: 500.000,00 kn

2. Proračun: 480.000,00 kn

UKUPNO: 980.000,00 kn.

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u dijelu koji se odnosi na:

e) Otkup zemljišta za izgradnju cesta: 40.000,00 kn

3.GROBLJE
Izvođenje radova na izgradnji niša na groblju Jelenje - 0,00 kn
Izgradnja potpornog zida na groblju Jelenje - 0,00 kn
Izrada projekte dokumentacije - 0,00 kn

4.JAVNA RASVJETA
Izmještaj dalekovoda (zajednički projekt sa HEP-om) - 0,00 kn
Novogodišnja rasvjeta - 0,00 kn

Članak 3.

Ove izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-1

Dražice, 18. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr