SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 18. 9. 2013. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2013. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. 12. 2012. god.

Proračun je sadržavao:

- planirane prihode od 20.532.533,00 kuna

- planirane izdatke od 20.532.533,00 kuna

a novoizmjenjeni i dopunjeni Proračun sadrži:

- planirane prihode od 19.800.447,60 kuna

- planirane izdatke od 19.800.447,60 kuna

Članak 2.

Projekcije za 2014. godinu, odnosno 2015. godinu ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Pregled prihoda i izdataka po skupinama i podskupinama kroz Opći dio, te izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio sastavni je dio ovih i Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-02/

Ur. broj: 2170-04-13-2

Dražice, 18. rujna, 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikica Maravić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jel  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr