SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

136.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine« broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća
Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 12 i 5/13) u članku 4. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 5. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, novog člana Vijeća predlaže Gradskom vijeću Gradonačelnik, na temelju prijedloga Odjela. Novom članu Vijeća mandat traje do isteka mandata člana Vijeća umjesto kojeg je imenovan.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/143

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51000&odluka=136
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr