SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

89.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09 i 10/13) pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša dana 20. rujna 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
o ispravku tehničke greške I. izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

1. U članku 1. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) vrši se ispravak tehničke greške na način da iza riječi »Program«umjesto riječi »brišu se članci 2. do 10« treba stajati »mijenjaju se članci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. i glase:«

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 363-01/13-01/57

Ur. broj: 2213/01-01-13-5

Mali Lošinj, 20. rujna 2013.

Upravni odjel za komunalni sustav,
urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pročelnica

Tanja Jović, dipl. oecc., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr