SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

22.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene
novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13 ), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. rujna 2013.
godine, usvojilo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-04/13-01/7

Ur. broj: 2112/07-01-13-5

Ravna Gora, 11. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Polugod. izvještaj o izvršenju proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr