SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

51.

Na temelju članka 31. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. 156/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika
i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela.

Članak 2.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 4.666,68 kuna bruto mjesečno.

Članak 3.

Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na:

-naknadu u iznosu od 1.333,33 kuna bruto mjesečno i

-naknadu u iznosu od 500,00 kuna bruto kada prisustvuje sjednici Općinskog vijeća.

Članak 4.

Član Općinskog vijeća ima pravo na:

-naknadu u iznosu od 166,67 kn bruto mjesečno i

-naknadu u iznosu od 500,00 kn brutto kada prisustvuje sjednici Općinskog vijeća.

Članak 5.

Predsjednik stalnog radnog tijela ima pravo na naknadu u iznosu od 833,34 kune bruto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Član stalnog radnog tijela ima pravo na naknadu u iznosu od 500,00 kuna bruto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Članak 6.

Predsjednik odnosno član stalnog radnog tijela koji temeljem poziva prisustvuje sjednici Općinskog vijeća ili sjednici drugog stalnog radnog tijela Općinskog vijeća ili tijela Općinskog načelnika ima pravo na naknadu u iznosu od 416,67 kn bruto kada prisustvuje sjednici.

Članak 7.

Predsjedniku, potpredsjedniku i članu Vijeća, te predsjedniku i članu stalnog radnog tijela Vijeća, kada prisustvuje sjednici Vijeća odnosno stalnog radnog tijela pripada naknada prijevoznih troškova u visini cijene autobusne karte.

Članak 8.

Kada je predsjednik, potpredsjednik i član Vijeća, odnosno predsjednik i član stalnog radnog tijela upućen na putovanje u zemlji ili inozemstvu pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju, sukladno propisu.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća te predsjednika i članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/05, 51/06, 31/09 i 20/10).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-06-13-01-9

Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr