SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

48.

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je:

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva
i socijalne skrbi za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/12), u članku 3.:

- točki 1. dodaje se alineja: »-Hitna pomoć 18.000,00«

- točki 2. alineji 2. brojka: »7.500,00«
zamjenjuje se brojkom »15.000,00«

- točki 2. alineji 7. brojka: »16.000,00«
zamjenjuje se brojkom »16.850,00«

- točki 3. alineji 11.brojka: »105.000,00«

zamjenjuje se brojkom »65.576,84«

- točki 3. dodaje se alineja: »Donacije 60+ 38.000,00«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10:

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

U Omišlju, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr