SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

47.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 126/12-proč. tekst i 94/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03- ispr., 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12), članka 74. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) i članka 21. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi,
informiranju i sportu za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj broj 48/12), u dijelu Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj za 2013. godinu, članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

            Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10
Ur. broj: 2142-06-13-01-5
Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 

Izmjene i dopune programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr