SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

46.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je

1. IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 2/13), članak 1. mijenja se i glasi:

»Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1.sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz.90.01, 90.02, 90.04, 90.052, 90.051 i 90.062) u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u cijelosti,

2.sredstva potrebna za gradnju javnih površina (poz 137.01) u iznosu od 104.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa ,

3.sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 93.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

4.sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126) u iznosu od 130.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa ,

5.sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 400.000,00 kn i sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 250.000,00 kn ,

6.sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.3) u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava HBOR-A.

7.sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.8 i 130.9) u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava prodaje grobnica u iznosu od 30.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 1.827.000,00 kn. U Program izgradnje komunalne infrastrukture utrošeno je 1.827.000,00 kn.«

Članak 3.

Ovaj Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 

Izmjene i dopune programa gradnje   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr