SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

45.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč tekst 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2013. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.964.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

-sredstava komunalne naknade u iznosu od 4.539.000,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 300.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 590.000,00 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu 300.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu od 180.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 55.000,00.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 7.034.120,68 kn.

Pored rashoda za Program održavanja komunalne infrastrukture, komunalna naknada u iznosu od 538.120,68 kn namjenski će se utrošiti za djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Komunalna naknada u iznosu od 1.957.000,00 kn utrošit će se za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.-2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade.«

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 

Izmjene i dopune plana održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr