SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

44.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. rujna 2013. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE
Plana razvojnih programa za 2013. godinu
i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

U Planu razvojnih programa Općine Omišalj za razdoblje 2013.godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12), članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Ove Prve izmjene Plana razvojnih programa za 2013. god i projekcija za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 

Izmjene plana razvojnih programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr