SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

43.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 2. 9. 2013. god. donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE
proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2013. god. i projekcijama za 2014. i 2015. god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/12) članak 1. mijenja se i glasi: »Proračun Općine Omišalj za 2013. god. i projekcije za 2014. i 2015. god. sastoji se od:

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune proračuna objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-06-13-01-4

Omišalj, 2. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v.r.

 

Izmjene i dopune proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr