SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

36.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica dana 29. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Postrojba) kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se sastoji od jednog tima opće namjene koji u svom sastavu ima tri skupine, a broji ukupno 33 pripadnika.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (u daljnjem tekstu: PUZS Rijeka) u suradnji s Upravom za obranu Rijeka.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Malinska-Dubašnica.

Mobilizaciju Postrojbe obavlja PUZS Rijeka, a po nalogu općinskog načelnika.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01/1

Ur.broj: 2142/05-03/1-13-1

Malinska, 29. ožujka 2013.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Načelnik

Anton Spicijarić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51511&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr